آهنگ آروم آروم از حسن شماعی زاده

آهنگ آروم آروم از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم پرواز عشق منتشر شد.

آروم آرروم یواشترک

نزدیک به هم شیم بیشترک

آروم آرروم یواشترک

نزدیک به هم شیم بیشترک

آهنگ آروم آروم از حسن شماعی زاده

تا دور نیفتیم ما زهم

اونجوری مثل پیشترک

در بهار عشق بیا تا بشکفیم

گل بگیم گل بشنفیم

قصه از گلبانگ بلبل بشنفیم

گل بگیم گل بشنفیم

با غروره با شکوه مثل کوه

اما قلبت خوب میدونه

خوب میدونه من چی میگم از کی میگم

در خیالم با کی هستم از چی مستم از کی مستم

خوب میدونه من چی میگم از کی میگم

در خیالم با کی هستم از چی مستم از کی مستم

آروم آرروم یواشترک

نزدیک به هم شیم بیشترک

آروم آرروم یواشترک

نزدیک به هم شیم بیشترک

تا دور نیفتیم ما زهم

اونجوری مثل پیشترک

در بهار عشق بیا تا بشکفیم

گل بگیم گل بشنفیم

قصه از گلبانگ بلبل بشنفیم

گل بگیم گل بشنفیم

با غروره با شکوه مثل کوه

اما قلبت خوب میدونه

خوب میدونه من چی میگم از کی میگم

در خیالم با کی هستم از چی مستم از کی مستم

خوب میدونه من چی میگم از کی میگم

دانلود آهنگ آروم آروم از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید