آهنگ آسمون از حبیب

آهنگ آسمون از حبیب که در قالب آلبوم رفیقانم منتشر شد.

لب لب لب لبات چه نازه

قه قه قه قهات چه نازه

آهنگ آسمون از حبیب

چشم چشم چشم چشات یه دریاست

قلبت به پاکی چون آسمون ها

رنگ عقیق چشمات مثل حریر دستات

ای که دلت بهاره دلم به دامت افتاد

اگه برام نموندی منو به غم نشوندی

عاشق برات زیاده اونم مبارکت باد

دانلود آهنگ آسمون از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید