آهنگ آلبوم از حبیب

آهنگ آلبوم از حبیب که در قالب آلبوم خانه کوچک منتشر شد.

به آلبوم شبی تار سحر نظر کردم

به یاد عمر گذشته شبی سحر کردم

به یادبود عزیزان دمی به سر بردم

شبی دومرتبه با عمر رفته سر کردم

آهنگ آلبوم از حبیب

به هر دریکه شدم ، بی نتیجه برگشتم

دری گشوده نشد، خویش در به در کردم

مناطری ز حیات گذشته را دیدم

بدیدم آن همه باز دیدهدیده پر گوهر کردم

نشان کودکی از مام خسته پرسیدم

دوباره دیدنی از چهره پدر کردم

هنوزم آن خاطرات در یاد هست

اگر چه بر سر آن زندگی هدر کردم

ولی طراوت عکس گذشته ام می گفت

به هر حساب در این ماجرا ضرر کردم

دانلود آهنگ آلبوم از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید