آهنگ آهای مردم دنیا از داریوش

آهنگ آهای مردم دنیا از داریوش که در قالب آلبوم محتاج منتشر شد.

آهای مردم دنیا

آهای مردم دنیا

گله دارم گله دارم

آهنگ آهای مردم دنیا از داریوش

من از عالم و آدم گله دارم

آهای مردم دنیا

گله دارم گله دارم

من از دست خدا هم گله دارم گله دارم

شما که حرمت عشقو شکستین

کمر به کشتن عاطفه بستین

شما که روی دل قیمت گذاشتین

که حرمت دلو نگه نداشتین

فریاد من شکایت یه روح بی قراره

روحی که خسته از همه زخمی روزگاره

گلایه ی من از شما حکایت خودم نیست

برای من که از شما سوختن و گم شدن نیست

اگه عشقی نباشه آدمی نیست

اگه آدم نباشه زندگی نیست

نپرس از من چه آمد بر سر عشق

جواب من به جز شرمندگی نیست

دانلود آهنگ آهای مردم دنیا از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید