آهنگ آوای خسته دلان از داریوش

آهنگ آوای خسته دلان از داریوش که در قالب آلبوم انسان (فتانه) منتشر شد.

قسم به دل‌های خسته خسته دلان

قسم به قلب شکسته خسته دلان

آهنگ آوای خسته دلان از داریوش

به آه برلب نشسته خسته دلان

که من در این سینه

جز غمی آشنا به دل هم‌زبان ندارم

از او جدا مانده‌ام

در این رهگذر ز یارم نشان ندارم

قسم به دل‌های خسته خسته دلان

قسم به قلب شکسته خسته دلان

به آه برلب نشسته خسته دلان

که من در این سینه

جز غمی آشنا به دل هم‌زبان ندارم

از او جدا مانده‌ام

در این رهگذر ز یارم نشان ندارم

ببین به شام بی‌ستاره‌ام

نکرده چاره‌ام ، نگاه چاره‌سازی

نخوانده با نوای خسته‌ام

نی شکسته‌ام ، نوای دلنوازی

نخوانده با نوای خسته‌ام

نی شکسته‌ام ، نوای دلنوازی

نوای دلنوازی

ز حسرتم آه بی‌ثمر

برلب تا کی ،یارب تا کی

به سینه ام سوز پر شرر

هر شب تاکی ، یارب تا کی

چه‌کنم ، چه‌کنم ، چه‌کنم ، چه‌کنم

ببین به شام بی‌ستاره‌ام

نکرده چاره‌ام ، نگاه چاره‌سازی

نخوانده با نوای خسته‌ام

نی شکسته‌ام ، نوای دلنوازی

نخوانده با نوای خسته‌ام

نی شکسته‌ام ، نوای دلنوازی

نوای دلنوازی

قسم به دل‌های خسته خسته دلان

قسم به قلب شکسته خسته دلان

به آه برلب نشسته خسته دلان

که من در این سینه

جز غمی آشنا به دل هم‌زبان ندارم

از او جدا مانده‌ام

در این رهگذر ز یارم نشان ندارم

دانلود آهنگ آوای خسته دلان از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید