آهنگ اجازه از داریوش

آهنگ اجازه از داریوش که در قالب آلبوم فریاد زیر آب منتشر شد.

کوهو میذارم رو دوشم

رخت هر جنگو می پوشم

موجو از دریا می گیرم

شیره ی سنگو می دوشم

آهنگ اجازه از داریوش

میارم ماهو تو خونه

می گیرم با دو نشونه

همه ی خاک زمینو

می شمارم دونه به دونه

اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره

اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره

دنیا رو کولم می گیرم

روزی صد دفعه می میرم

می کنم ستاره ها رو

جلوی چشات می گیرم

چشات حرمت زمینه

یه قشنگ نازنینه

تا اگه می خوای نذارم

هیچ کسی تو رو ببینه

اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره

اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره

چشم ماهو در میارم

یه نبردبون میارم

عکس چشمتو می گیرم

جای چشم اون میزارم

آفتاب و ورش می دارم

واسه چشمات در میذارم

از چشام آینه می سازم

با خودم برات میارم

اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره

اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره

دانلود آهنگ اجازه از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید