آهنگ از دل سلامت میکنم(رامش) از داریوش

آهنگ از دل سلامت میکنم از داریوش که در قالب آلبوم رومی منتشر شد.

ای با من و پنهان چو دل ، از دل سلامت میکنم

تو کعبه ای ، هر جا روم قصد مقامت میکنم

هر جا که هستی حاضری ، از دور در ما ناظری

شب خانه روشن میشود ، چون یاد نامت میکنم

آهنگ از دل سلامت میکنم از داریوش

ای با من و پنهان چو دل ، از دل سلامت میکنم

تو کعبه ای ، هر جا روم قصد مقامت میکنم

گه همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم

گه چون کبوتر ، پر زنان ، آهنگ بامت میکنم

گر غایبی ، هر دم چرا آسیب بر دل میزنی

ور حاضری ، پس من چرا در سینه دامت میکنم

ای با من و پنهان چو دل ، از دل سلامت میکنم

تو کعبه ای ، هر جا روم قصد مقامت میکنم

ای با من و پنهان چو دل ، از دل سلامت میکنم

تو کعبه ای ، هر جا روم قصد مقامت میکنم

ای با من و پنهان چو دل ، از دل سلامت میکنم

تو کعبه ای ، هر جا روم قصد مقامت میکنم

ای با من و پنهان چو دل ، از دل سلامت میکنم

تو کعبه ای ، هر جا روم قصد مقامت میکنم

ای با من و پنهان چو دل ، از دل سلامت میکنم

دانلود آهنگ از دل سلامت میکنم از داریوش :‌ دانلود

دیدگاه خود را بگذارید