آهنگ از کجا میایی از حسن شماعی زاده

آهنگ از کجا میایی از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم آوازه خوان نه آواز منتشر شد.

وقتی به تو رسیدم خدا به آیینه چشم دوخت

ستاره سلطنت کرد بال فرشته ها سوخت

آهنگ از کجا میایی از حسن شماعی زاده

تا دستت و گرفتم زمین به لرزه افتاد

دنیای تیره ی من به صبحی تازه تن داد

تو مثل آذرخشی شعله به شب کشیدی

بنیاد غم فرو ریخت وقتی به من رسیدی

با بودن تو تازه زندگی باورم شد

دنیای بین ما بود اما چه ساده کم شد

بگو بگو از کجا میای بگو بگو از کجا میای از کجا میای

کنار تو مهربون میشم ستاره ی آسمون میشم

بگو بگو از کجا میای از کجا میای

با تو به من رسیدن به لحظه ی همیشه

حالا همه ی وجودم در تو خلاصه میشه

وقتی به تو رسیدم خدا تبسمی کرد

دنیا ولی هنوزم طوفان دوره میکرد

تو را ادامه دادم بدن هیچ امیدی

بنیاد غم فر ریخت وقتی به من رسیدی

با بودن تو تازه زندگی باورم شد

دنیای بین ما بود اما چه ساده کم شد

تو مثل یک آشنا میای همیشه و هم صدا میای

بگو بگو از کجا میای از کجا میای

تو ناگهان از سفر میای توی که از قصه ها میای

بگو بگو از کجا میای از کجا میای

دانلود آهنگ از کجا میایی از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید