آهنگ افق از حبیب

آهنگ افق از حبیب که در قالب آلبوم خداوندا منتشر شد.

آخر دل من ز غصه خون خواهد شد

وز روزنه دیده برون خواهد شد

با این افق تیره خدا داند و بس

کین مملکت خراب چون خواهد شد

آهنگ افق از حبیب

با این افق تیره خدا داند و بس

کین مملکت خراب چون خواهد شد

کین مملکت خراب چون خواهد شد

گفتی دل خون کرده عوض خواهد شد

از دیده سر آورده عوض خواهد شد

با رنگ سیاستی که من میبینم

یک بار دگر پرده عوض خواهد شد

با رنگ سیاستی که من میبینم

یک بار دگر پرده عوض خواهد شد

دانلود آهنگ افق از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید