آهنگ انتظار از اندی

یکی از راه می رسه اونکه با عشق آشناست
برای تنهاییام هدیه دست خداست

See the source image

انگار از جاده میاد بوی خوب دامنش
دلیل بودن من لحظه رسیدنش
لحظه رسیدنش
آشنای من بیا دل من تاب نداره
چشم من انتظار روز و شب خواب نداره
باصدای خنده هاش تو گوش زنگ می زنه
حسرت بودن اون سینمو چنگ می زنه
یکی از راه می رسه اونکه با عشق آشناست
برای تنهاییام هدیه دست خداست
انگار از جاده میاد بوی خوب دامنش
دلیل بودن من لحظه رسیدنش
لحظه رسیدنش
چشم من به راه اون روز شب به جاده هاست
وقتی از راه برسه بهترین وقت دعاست
کی میاد اون روزی که مهربون من بیاد
اونکه با اومدنش انتظارم سر بیاد
انتظارم سر بیاد
آشنای من بیا دل من تاب نداره
چشم من انتظار روز و شب خواب نداره
باصدای خنده هاش تو گوش زنگ می زنه
حسرت بودن اون سینمو چنگ می زنه
یکی از راه می رسه اونکه با عشق آشناست
برای تنهاییام هدیه دست خداست
انگار از جاده میاد بوی خوب دامنش
دلیل بودن من لحظه رسیدنش
لحظه رسیدنش
انتظار تو ، انتظار تو ، انتظار تو
انتظار تو ، انتظار تو ، انتظار تو

دانلود آهنگ انتظار از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید