آهنگ انقده عاشقت بودم از حسن شماعی زاده

آهنگ انقده عاشقت بودم از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم آوازه خوان نه آواز منتشر شد.

انقده عاشقت بودم که باورم نمیشد

جز تو و فکر عشق تو هیچی سرم نمیشد

آهنگ انقده عاشقت بودم از حسن شماعی زاده

چقد بده حالت من کشته منو عادت من

حرف حساب هیچ کسی مرهم درد گریه ی چشم ترم نمیشد

انقده عاشقت بودم که باورم نمیشد

جز تو و فکر عشق تو هیچی سرم نمیشد

چقد بده اینجوری عشق هر کی که این مشقو نوشت

راهی جز این نداشته بود کنده بود هر چی داشته بود

که این درختو کاشته بود

وقتی میگفتی نفسم من نفسم وامیستادش

چشات یه حالتی میشد اونجوری که میخواستمش

که من خاطر خواه هستمش

انقده عاشقت بودم که باورم نمیشد

جز تو و فکر عشق تو هیچی سرم نمیشد

وقتی میگفتی نفسم من نفسم وامیستادش

چشات یه حالتی میشد اونجوری که میخواستمش

دلم که شور میزد واست یه غمی داشتم اون زمان

که هی میخواستم ندونن چه حالی هستم آدما

انقده عاشقت بودم که باورم نمیشد

جز تو و فکر عشق تو هیچی سرم نمیشد

وقتی میگفتی نفسم من نفسم وامیستادش

چشات یه حالتی میشد اونجوری که میخواستمش

انقده عاشقت بودم که باورم نمیشد

جز تو و فکر عشق تو هیچی سرم نمیشد

دانلود آهنگ انقده عاشقت بودم از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید