آهنگ ایرونی از سیاوش قمیشی

آهنگ ایرونی از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم شکوفه های کویری منتشر شد.

هیچکی مثل ایرونی نمیشه ، ایرونی ساقه و برگ ریشه

ساقه از ریشه جدا نمیشه ، روزگارمون پاییز میشه

آهنگ ایرونی از سیاوش قمیشی
اما هیچوقت زمستون نمیشه ، ایرونی بر قراره همیشه

هیچکی مثل ایرونی نمیشه ، با تمام تلاشی که میشه

ساقه از ریشه جدا نمیشه ، برگهای سبزمون زرد میشه

بهارمون زمستون نمیشه ، ایرونی برقراره همیشه

هیچکی مثل ایرونی نمیشه ، هیچکى مثل ایرونی نمیشه

 

دانلود آهنگ ایرونی از سیاوش قمیشی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید