آهنگ ای عشق از داریوش

آهنگ ای عشق  از داریوش که در قالب آلبوم به من نگو دوست دارم منتشر شد.

عشق به شکل پرواز پرنده ست

عشق خواب یک آهوی رمنده ست

من زائری تشنه زیر بارون

عشق چشمه آبی اما کشندست

آهنگ ای عشق از داریوش

من میمرم از این آب مسموم

اما اونکه مرده عشق از تا قیامت هر لحظه زندست

من میمیرم از این آب مسموم

مرگ عاشق عین بودن اوج پرواز یه پرنده ست

تو که معنای عشقی به من معنا بده ای یار

دروغ این صدا را به گور قصه ها بسپار

صدا کن اسممو از عمق شب از نقب دیوار

برای زنده بودن دلیل آخرینم باش

منم من بذر فریاد خاک خوب سرزمینم باش

طلوع صادق عصیان من بیداریم باش

عشق گذشتن از مرز وجوده

مرگ آغاز راه قصه بوده

من راهی شدم نگو که زوده

اون کسی که سرسپرده مثل ما عاشق نبوده

من راهی شدم نگو که زوده

اما اونکه عاشقونه جون سپرده هرگز نمرده

دانلود آهنگ ای عشق از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید