آهنگ بده بده از حبیب

آهنگ بده بده از حبیب که در قالب آلبوم ایران بانو منتشر شد.

تو ناز مثل قناری، تو پاک مثل پرستو

تو مثل بَدبَدِه خوبی، برای من تو همیشه محبوبی

تو مثل بدبده خوبی، برای من تو همیشه محبوبی

تو ناز مثل قناری، تو پاک مثل پرستو

آهنگ بده بده از حبیب

تو مثل بدبده خوبی ،برای من تو همیشه محبوبی

تو مثل بدبده خوبی ،برای من تو همیشه محبوبی

تو مثل خورشیدی، که شهر شبزده را

تو مثل خورشیدی، که شهر شبزده را

غرق نور خواهی کرد ، غرق نور خواهی کرد

غرق نور خواهی کرد، تو مثل بدبده خوبی

برای من تو همیشه محبوبی، تو مثل بدبده خوبی

برای من تو همیشه محبوبی، تو مثل معجزه

در وقت یاس و ناامیدی، ظهور خواهی کرد

تو مثل معجزه ، در وقت یاس و ناامیدی

ظهور خواهی کرد، مرا سایه ی آسایشی

پناهم ده، درون خلوت امن و امید

راهم ده، مرا سایه ی آسایشی

پناهم ده، درون خلوت امن و امید

دانلود آهنگ بده بده از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید