آهنگ بس کن از آرش

دانلود آهنگ نه نه بس کن حرف نزن خستم غر نزن

روز و روزگاری بود وقت بازی بود

فکر و حواسش جای دیگه بود

مردم آزاری کار تو بود زبون درازی کار تو بود

چی میگی گی می خوای سرویس کردی

عصاب منو خیلی خورد کردی

خسته شدم بابا از زندگی وای وای بابا برو برو

نه نه نه نه نه بس کن حرف نزن خستم غر نزن

نه نه نه نه نه بس کن حرف نزن خستم غر نزن

بابا کفم برید دیگه دلم پره میای میگی حالت چطوره

بهت میگم نه نه تمومه بهت میگم اخلاق همونه

چی میگی گی می خوای سرویس کردی

عصاب منو خیلی خورد کردی

خسته شدم بابا از زندگی وای وای بابا برو برو

نه نه نه نه نه بس کن حرف نزن خستم غر نزن

نه نه نه نه نه بس کن حرف نزن خستم غر نزن

خیلی توی کفم من خیلی توی کفم من

کاریت ندارم ازت بیزارم ولم کن

دانلود آهنگ بس کن از آرش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید