آهنگ بهناز از آرش

Related image

بهم بگو بهم بگو دوسم داری

بهت می گم بهت می گم دوست دارم

بد جور خاطرخوام بی تو هیچم

دنیای من فقط تویی

آخه بهناز تو می خوای با من باشی

جای تو خالیست وقتی ازم دوری

آیا بهناز تو می خوای با من باشی

دلم برات تنگه همزبون من

زندگی بی رنگِ بدون تو

عزیز من شیطون من جای تو خالیست

اومدنت چه شیرینه بی تو صفا نیست

بد جور خاطرخوام بی تو هیچم

دنیای من فقط تویی

آخه بهناز تو می خوای با من باشی

جای تو خالیست وقتی ازم دوری

آیا بهناز تو می خوای با من باشی

دلم برات تنگه همزبون من

زندگی بی رنگِ بدون تو

آخه بهناز تو می خوای با من باشی

جای تو خالیست وقتی ازم دوری

آیا بهناز تو می خوای با من باشی

دلم برات تنگه همزبون من

آخه بهناز تو می خوای با من باشی

جای تو خالیست وقتی ازم دوری

آیا بهناز تو می خوای با من باشی

دلم برات تنگه همزبون من

زندگی بی رنگِ بدون تو

 

دانلود آهنگ بهناز از آرش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید