آهنگ به من نگو دوست دارم از داریوش

حالا که کار تو شده پر از نیرنگ و ریا

حالا که دل تو شده فرسنگها دور از خدا

آهنگ به من نگو دوست دارم از داریوش

به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه

نگو فقط تورو دارم که باورم نمیشه

تو با دل شکسته ام اینقده جفا نکن

تو اگه دوستم نداری اینجوری بد تا نکن

به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه

نگو فقط تورو دارم که باورم نمیشه

تو با این چرب زبونی هی به من دروغ میگی

میخواهی گولم بزنی هی به من دروغ میگی

به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه

نگو فقط تورو دارم که باورم نمیشه

دانلود آهنگ به من نگو دوست دارم از داریوش :‌ دانلود

دیدگاه خود را بگذارید