آهنگ بپر اینور دیوار از حسن شماعی زاده

آهنگ بپر اینور دیوار از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم حالا حالاها منتشر شد.

ای دختر همسایه دیوار به دیوار

دستتو بده به دست من یک دو سه بشمار

آهنگ بپر اینور دیوار از حسن شماعی زاده

بپر اینور دیوار بپر اینور دیوار

ای دختر همسایه دیوار به دیوار

نه یکبار نه ده بار

نه صد بار هزار بار

من میخوام بگم دوست دارم وقت داری بشمار

من میخوام بگم دوست دارم وقت داری بشمار

بپر اینور دیوار بپر اینور دیوار

دستتو بده به دست یک دو سه بشمار

بپر اینور دیوار بپر اینور دیوار

دانلود آهنگ بپر اینور دیوار از حسن شماعی زاده

تو که نیستی تو خونه

بلبل رو درخت خونه ما نمیخونه

اما وقتی که هستی

بلبل حیاط ما با صد غزل میخونه

تو که نیستی تو خونه

شبنم رو تن گلهای گلدون نمیمونه

اما وقتی که هستی

شرمش میشه گل پیش تو شبنم میچکونه

بپر اینور دیوار بپر اینور دیوار

بپر اینور دیوار بپر اینور دیوار

دانلود آهنگ بپر اینور دیوار از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید