آهنگ بگو آبادی کجاست از احمد آزاد

Related image

نه دلداری نه غم خواری

به دل نیست شوق دیداری

آه آه آه

در این منزلگه غربت

در این منزلگه غربت

چه ماند جز قلب تب داری

نکرد اینجا کسی یادم

نکرد اینجا کسی شادم

ببین غم داده بر بادم

سر و پاناله و دردم

سر و پاناله و دردم

کسی نشنیده فریادم

من خراب و تو خرابی بگو آبادی کجاست

من غریب و تو غریبیخونه شادیکجاست

من خراب و تو خرابی بگو آبادی کجاست

من به فکر رفتن هستم

من به فکر رفتن هستم

تو به فکر اومدن

هر دومون به فکر هم

اما آزادی کجاست

دیدی عمرمون تموم شد

دیدی عمرمون تموم شد

اینجا و اونجا حروم شد

آسمون دل گرفته روز آفتابی کجاست

من خراب و تو خرابی بگو آبادی کجاست

من خراب و تو خرابی بگو آبادی کجاست

تو می گی خدا کریم رسم روزگار نه اینه

عاقبت جای تو اینجاست

تو می گی خدا کریم رسم روزگار نه اینه

عاقبت جای تو اینجاست

نگو باورم نمی شه چرا باور بکنم

آخه سالی که نکوست از بهارش پیداست

تو می گی خدا کریم رسم روزگار نه اینه

عاقبت جای تو اینجاست

نگو باورم نمی شه چرا باور بکنم

آخه سالی که نکوست از بهارش پیداست

آخه سالی که نکوست از بهارش پیداست

من خراب و تو خرابی بگو آبادی کجاست

من خراب و تو خرابی بگو آبادی کجاست

 

 

دانلود آهنگ بگو آبادی کجاست از احمد آزاد : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید