آهنگ بی تو به سر نمی شود از محمدرضا شجریان

آهنگ بی تو به سر نمی شود از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم اهنگ بی تو به سر نمیشود (به همرای همایون) منتشر شد.

بی همگان بسر شود

بی تو بسر نمی شود

داغ تو دارد این دلم

جای دگر نمی شود

آهنگ بی تو به سر نمی شود از محمدرضا شجریان

دیده عقل مست تو

چرخه چرخ پست تو

گوش طرب به دست تو

بی تو بسر نمی شود

بی تو بسر نمی شود

جان ز تو نوش می کند

دل ز تو جوش می کند

عقل خروش می کند

بی تو بسر نمی شود

بی تو بسر نمی شود

جاه و جلال من توئی

ملکت و مال من توئی

آب زلال من توئی

بی تو بسر نمی شود

بی تو بسر نمی شود

گاه سوی وفا روی

گاه سوی جفا روی

آن منی کجا روی

بی تو بسر نمی شود

بی تو بسر نمی شود

بی تو اگر بسر شدی

زیر جهان زبر شدی

باغ ارم سقر شدی

بی تو بسر نمی شود

خواب مرا ببسته ای

نقش مرا بشسته ای

وز همه ام گسسته ای

بی تو بسر نمی شود

بی همگان بسر شود

بی تو بسر نمی شود

داغ تو دارد این دلم

جای دگر نمی شود

دانلود آهنگ بی تو به سر نمیشود از محمدرضا شجریان : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید