آهنگ تصنیف افتخار آفاق از محمدرضا شجریان

آهنگ تصنیف افتخار آفاق از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم بهار دلکش منتشر شد.

افتخار همه آفاقی و منظور منی تو منظور منی

شمع جمع همه عشاق و به هر انجمنی به هر انجمنی

 آهنگ تصنیف افتخار آفاق از محمدرضا شجریان

به سر زلف پریشان تو دل های پریش

همه خو کرده چو عارف به پریشان سخنی پریشان سخنی

ز چه رو شیشه دل می شکنی

تیشه بر ریشه جان از چه زنی

سیم اندام و ولی سنگ دلی

سست پیمانی و پیمان شکنی تو پیمان شکنی

دانلود آهنگ تصنیف افتخار آفاق از محمدرضا شجریان : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید