آهنگ تصنیف بی تو به سر نمیشود از محمدرضا شجریان

آهنگ تصنیف بی تو به سر نمی شود از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم اهنگ بی تو به سر نمیشود (به همرای همایون) منتشر شد.

بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود

بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود

آهنگ تصنیف بی تو به سر نمیشود از محمدرضا شجریان

داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود، جای دگر نمی شود

دیدۀ عقل مست تو چرخۀ چرخ پست تو

گوش طرب به دست تو بی تو به سر نمی شود بی تو به سر نمی شود

جان زتو نوش می کند دل زتو جوش می کند

عقل خروش می کند بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود

جاه و جلال من تویی ملکت و مال من تویی

آب زلال من تویی بی تو به سر نمی شود بی تو به سر نمی شود

گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی

آن منی کجا روی بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود

بی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی

باغ ارم سقر شدی بی تو به سر نمی شود

خواب مرا به بسته ای نقش مرا به شسته ای

وز همه ام گسسته ای بی تو به سر نمی شود

بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود

داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود

جای دگر نمی شود، جای دگر نمی شود، جای دگر نمی شود

دانلود آهنگ تصنیف بی تو به سر نمیشود از محمدرضا شجریان : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید