آهنگ تلافی از داریوش

عاقبت ظلم تو رو یه روز تلافی می کنم

اشکامو پاک می کنم با دل تبانی می کنم

میاد اون روزی که تو قهر دلمو رو ببینی

چشماتو باز بکنی حقیقتو خوب ببینی

آهنگ تلافی از داریوش

میاد اون روزی که من نامه هاتو پاره کنم

میاد اون روزی که من غم دلمو چاره کنم

اگه اون روز برسه منم برات ناز می کنم

با غم و غصه و دردم تو را دمساز می کنم

اگه دل تاب بیاره منم به اون روز می رسم

روی ابرها می شینم به آسمونها می رسم

تو می خوای تا می تونی دل منو خون بکنی

با رقیبام بشینی منو تو دیوونه کنی

اما هر روز خوشی تنگ غروبی هم داره

شبای سرد و سیاه صبح سپیدی هم داره

میاد اون روزی که من نامه هاتو پاره کنم

میاد اون روزی که من غم دلمو چاره کنم

اگه اون روز برسه منم برات ناز می کنم

با غم و غصه و دردم تو را دمساز می کنم

اگه دل تاب بیاره منم به اون روز می رسم

روی ابرها می شینم به آسمون ها می رسم

دانلود آهنگ تلافی از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید