آهنگ تنهایی از حبیب و محمد

آهنگ تنهایی از حبیب و محمد که در قالب آلبوم خودشه منتشر شد.

وقتی باهات حرف می زنم

جواب سر بالا می دی

دوست نداری توی دلت

بهم یه ذره جا بدی

آهنگ تنهایی از حبیب و محمد

وقتی باهات حرف می زنم

جواب سر بالا می دی

دوست نداری توی دلت

بهم یه ذره جا بدی

بی تو من تنهای تنهام

بی تو من تنهای تنهام

هنوز نمی دونم چرا

باید بدون تو باشم

با دنیا عشقت تو دلم

دنبال عشق تو باشم

بی تو من تنهای تنهام

بی تو من تنهای تنهام

بهای عشق تو چیه

می دم بهاشو هر چیه

فقط به خاطر خدا

بگو دلت مال کیه

بهای عشق تو چیه

می دم بهاشو هر چیه

فقط به خاطر خدا

بگو دلت مال کیه

بی تو من تنهای تنهام

بی تو من تنهای تنهام

دیگه نمی دونم باید

به خاطرت چه کار کنم

چطوری می شه خودمو

تو دل تو جا کنم

بی تو من تنهای تنهام

بی تو من تنهای تنهام

بی تو من تنهای تنهام

دانلود آهنگ تنهایی از حبیب و محمد : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید