آهنگ تو نباشی از اندی

قیمت طلای دل قدر سنگ و آهنه

بین این همه غریبه یه نفر مثل تو میشه

See the source image

آشنایی که تو قلبم میمونه واسه همیشه

تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه

با صبوری با منه دل خسته سازش میکنه

تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه

با صبوری با منه دل خسته سازش میکنه

تو نباشی نمیخوام لحظه ای رو سر بکنم

نمیدونم بعد تو من چی رو باور بکنم

نمیتونم نمیتونم که تو رو رها کنم

بعد تو من چه کسی رو عشق من صدا کنم

تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه

با صبوری با منه دل خسته سازش میکنه

تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه

با صبوری با منه دل خسته سازش میکنه

توی روزگاری که عشق دیگه رسم زندگی نیست

وقتی تو دلهای سنگی هیکسی همیگی نیت

بین این همه غریبه یه نفر مثل تو میشه

آشنایی که تو قلبم میمونه واسه همیشه

تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه

با صبوری با منه دل خسته سازش میکنه

تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه

با صبوری با منه دل خسته سازش میکنه

دانلود آهنگ تو نباشی از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید