آهنگ تکیه بر باد از داریوش

آهنگ تکیه بر باد از داریوش که در قالب آلبوم محتاج منتشر شد.

به خیالم که تو دنیا واسه تو عزیزترینم

آسمونها زیر پامه

اگه با تو رو زمینم

آهنگ تکیه بر باد از داریوش

به خیالم که تو با من یه همیشه آشنایی

به خیالم که تو با من دیگه از همه جدایی

من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی

این دیگه یه التماسه

من میخوام بیای بمونی

من و تو چه بی کسیم وقتی تکیمون به باده

بد و خوب زندگی

منو دست گریه داده

ای عزیز هم قبیله

با تو از یه سرزمینم

تا به فردای دوباره

با تو همقسمترینم

من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی

این دیگه یه التماسه

من میخوام بیای بمونی

بد و خوبمون یکی

دست تو تو دست من بود

خواهش هر نفسم

با تو همصدا شدن بود

با تو همقصه دردم

همصداتر از همیشه

دو تا همخون قدیمی

از یه خاکیم و یه ریشه

من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی

این دیگه یه التماسه

من میخوام بیای بمونی

من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی

این دیگه یه التماسه

من میخوام بیای بمونی

دانلود آهنگ تکیه بر باد از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید