آهنگ جونم فدات از حسن شماعی زاده

آهنگ جونم فدات از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم زنده باد عشق منتشر شد.

خیلی وقت بود مونده بودم چشم برات

تا بیایی گل بریزم زیر پات

ای به قربون تو و ناز نگات

اومدی خوش اومدی جونم فدات

آهنگ جونم فدات از حسن شماعی زاده

جونم فدات

جونم فدات جونم فدات

خیلی وقت بود منتظر بودم برات

وقتشه تا گل بریزم زیر پات

ای به قربون تو و ناز نگات

اومدی خوش اومدی جونم فدات

جونم فدات

جونم فدات جونم فدات

با همه دلتنگی از دلبستگی

اومدی با کوله بار خستگی

با همه دلتنگی از دلبستگی

اومدی با کوله بار خستگی

فرصتی دادی به من با یک نگاه

تو بگو یه قصه دلبستگی

خیلی وقت بود مونده بودم چشم برات

تا بیایی گل بریزم زیر پات

ای به قربون تو و ناز نگات

اومدی خوش اومدی جونم فدات

جونم فدات

جونم فدات جونم فدات

به یاد روز و شبهای گذشته

کتاب خاطراتم باز کردم

به هر سطری که دیدم اسمی از تو

دوباره زندگی آغاز کردم

تو اون شعر قشنگ بودن هستی

که وقتی با منی ترانه سازی

نمیدونم چرا با این همه عشق

نمیخوای با دلم هیچ وقت بسازی

نمیخوای با دلم هیچ وقت بسازی

خیلی وقت بود منتظر بودم برات

وقتشه تا گل بریزم زیر پات

ای به قربون تو و ناز نگات

اومدی خوش اومدی جونم فدات

جونم فدات

جونم فدات جونم فدات

دانلود آهنگ جونم فدات از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید