آهنگ حالا حالاها از حسن شماعی زاده

آهنگ حالا حالاها از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم حالا حالاها منتشر شد.

آخرش فدات می شم اما نه حالاحالاها

خاک پیش پات می شم اما نه حالا حالاها

عاشق صدات می شم اما نه حالا حالاها

آخرش فدات می شم اما نه حالاحالاها

آهنگ حالا حالاها از حسن شماعی زاده

تو اگه با اون چشات هزار دفعه نگام کونی

تو اگه با اون نگات هزار دفعه صدام کنی

عاشق صدات می شم اما نه حالا حالاها

آخرش فدات می شم اما نه حالاحالاها

اما نه حالاحالاها اما نه حالاحالاها

عاشقو اسیرو رامت دیونه هر کلامت

یه روزی می یام تو دامت اما حالا خیلی زوده

یه شهابه آسمونم ستاره بی نشونم

می دوی که آشیونم گوشه قفس نبوده

آخرش فدات می شم اما نه حالاحالاها

عاشق صدات می شم اما نه حالا حالاها

اما نه حالاحالاها اما نه حالاحالاها

باورم نمی شه که تو عاشق بشی

واسه باغ قلبم یه شقایق بشی

می دونم که دوست داری تو دنیات بیام

از تو بنویسم تو همه لحظه هام

آخ اگه دومباله منی حالا حالا ها را بیا

لاله عاشق که شودی به میان صحرا بیا

آخرش فدات می شم اما نه حالا حالاها

عاشق صدات می شم اما نه حالا حالاها

اما نه حالاحالاها اما نه حالاحالاها

اما نه حالاحالاها اما نه حالاحالاها

اما نه حالاحالاها اما نه حالاحالاها

آخرش فدات می شم اما نه حالاحالاها

خاک پیش پات می شم اما نه حالا حالاها

عاشق صدات می شم اما نه حالا حالاها

آخرش فدات می شم (اما نه حالاحالاها)

تو اگه با اون چشات هزار دفعه نگام کونی

تو اگه با اون نگات هزار دفعه صدام کنی

عاشق صدات می شم اما نه حالا حالاها

آخرش فدات می شم اما نه حالاحالاها

اما نه حالاحالاها اما نه حالاحالاها

عاشقو اسیرو رامت دیونه هر کلامت

یه روزی می یام تو دامت اما حالا خیلی زوده

یه شهابه آسمونم ستاره بی نشونم

می دوی که آشیونم گوشه قفس نبوده

آخرش فدات می شم اما نه حالاحالاها

عاشق صدات می شم اما نه حالا حالاها

اما نه حالاحالاها اما نه حالاحالاها

دانلود آهنگ حالا حالاها از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید