آهنگ خار از سیاوش قمیشی

آهنگ خار از سیاوش قمیشی که در قالب آلبوم حادثه منتشر شد.

خارم اگر از خاری
خارم تو مپنداری
دانم که مرا با گل
یکجا تو نگهداری

آهنگ خار از سیاوش قمیشی
گل را تو به آن گویی
که از عشق معطر شد
آن گل که فقط گل بود
در حادثه پر پر شد
سودای تو را دارم
من از دل و از جانم
گفتند که پیدا شو
دیدند که پنهانم
گفتند که پیدا کن
خود را و تو را با هم
گفتم که پیدا هست
در هر نفس آدم
پیداست و من پنهان
من در تن و او در جان
یک آن نظری کردم
در خود گذری کردم
دیدم که نه در دوری
نزدیک تر از نوری
در راه عبور از تو
من این همه دور از تو
یک عمر نیندیشم
هیهات، تو در پیشم
چشم است که بینا نیست
در عشق که این ها نیست

 

دانلود آهنگ خار از سیاوش قمیشی با حجم ۳.۲۲ مگابایت : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید