آهنگ خاموش نمیرید از داریوش

آهنگ خاموش نمیرید از داریوش که در قالب آلبوم خاک خوب مهربونی منتشر شد.

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید

در این عشق چو مردید همه روح پذیرید

آهنگ خاموش نمیرید از داریوش

بمیرید بمیرید از این مرگ نترسید

کز این خاک بر آیید سماوات بگیرید

بمیرید بمیرید وز این نفس ببرید

که این نفس چو بندست شما همچو اسیرید

شما همچو اسیرید

یکی تیشه بگیرید پی حفره ی زندان

چو زندان بشکستید همه شاه وا میرید

خموشید خموشید خموشی دم مرگ است

همه زندگی آن است که خاموش نمیرید

که خاموش نمیرید

خموشید خموشید خموشی دم مرگ است

خموشید خموشید خموشی دم مرگ است

دانلود آهنگ خاموش نمیرید از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید