آهنگ خاک و ریشه از اندی

آه ای خدا چه حسی توی رگام می جوشه

انگار که خون تو رگهام دریای پر خروشه

دریای پر خروشه

 

Related image

انگار که تک ستاره تو آسمون تاری

گم شده ی من تویی توی چشات چی داری

توی چشات چی داری

تو ای رسیده از راه دلم میگه همونی

با من غریبه نیستی تو یار و همزبونی

حس میکنم صدات رو صد ساله می شناسم

ندای قلبم میگه تنها تویی نیازم

تنها تویی نیازم

من خاکم و تو ریشه، من برکه و تو بیشه

من و تو هم تباریم با من بمون همیشه

با من بمون همیشه

من خاکم و تو ریشه، من برکه و تو بیشه

من و تو هم تباریم با من بمون همیشه

با من بمون همیشه

به این تن شکسته نزدیک تر از لباسی

من و تو بهتر از من انگار که می شناسی

ای آشنای تازه عشق و برام آوردی

من و از غم گرفتی به شادیها سپردی

به شادیها سپردی

من خاکم و تو ریشه، من برکه و تو بیشه

من و تو هم تباریم با من بمون همیشه

با من بمون همیشه

من خاکم و تو ریشه، من برکه و تو بیشه

من و تو هم تباریم با من بمون همیشه

با من بمون همیشه

تو ای رسیده از راه دلم میگه همونی

با من غریبه نیستی تو یار و همزبونی

حس میکنم صدات رو صد ساله می شناسم

ندای قلبم میگه تنها تویی نیازم

تنها تویی نیازم

من خاکم و تو ریشه، من برکه و تو بیشه

من و تو هم تباریم با من بمون همیشه

با من بمون همیشه

من خاکم و تو ریشه، من برکه و تو بیشه

من و تو هم تباریم با من بمون همیشه

با من بمون همیشه

 

دانلود آهنگ خاک و ریشه از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید