آهنگ خرچنگ های مردابی از حبیب

آهنگ خرچنگ های مردابی از حبیب که در قالب آلبوم کویر باور منتشر شد.

در این زمانه بی هیاهوی لال پرست

خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست

چگونه شرح دهم، لحظه لحظه خود را

برای این همه ناباور خیال پرست

آهنگ خرچنگ های مردابی از حبیب

به شب نشینی خرچنگ های مردابی

چگونه رقص کند ماهی زلال پرست

رسیده ها چه غریب و نچیده می افتند

به پای هرزه علف های باغ کال پرست

رسیده ام به کمالی که جز اناالحق نیست

کمال دار را برای من کمال پرست

هنوزم زنده ام و زنده بودنم خاریست

به تنگ چشمی نامردم زوال پرست

دانلود آهنگ خرچنگ های مردابی از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید