آهنگ خواب از عارف

آهنگ خواب از عارف که در قالب آلبوم ماه و پلنگ منتشر شد.

نمیدونی تو به خوابم که میای خواب من دیدنی میشه

یه بهاره عشق میریزه به تنم نفسام چیدنی میشه

آهنگ خواب از عارف

نمیدونی تو به خوابم که میای خواب من دیدنی میشه

یه بهاره عشق میریزه به تنم نفسام چیدنی میشه

نمیدونی تو به خوابم که میای چه تماشا داره خوابم

نمیدونی که چه گلها داره خوابم نرگس و مریم و مینا داره خوابم

نمیدونی که چه گلها داره خوابم نرگس و مریم و مینا داره خوابم

نمیدونی چه تماشا داره خوابم نمیدونی تو به خوابم که میای

خواب من دیدنی میشه بالشم بوی گل یاس می گیره

تو به خوابم که میای اتاقم احساس میگیره

در و دیوار اتاقم میشه عاشق

تا چراغ روی طاقم میشه عاشق

نمیدونی تو به خوابم میای حالی اینه

غصه و احوال اینه تو اگه خودت بیای

تو اگه خودت بیای نمیدونم، نمیدونم چی میشه

گفتنش رو نمیتونم گفتنش رو نمیتونم نمیدونم

نمیدونی تو به خوابم که میای خواب من دیدنی میشه

بالشم بوی گل یاس می گیره تو به خوابم که میای اتاقم احساس میگیره

در و دیوار اتاقم میشه عاشق تا چراغ روی طاقم میشه عاشق

نمیدونی، نمیدونی تو به خوابم میای حالی اینه غصه و احوال اینه

تو اگه خودت بیای تو اگه خودت بیای نمیدونم، نمیدونم چی میشه

گفتنش رو نمیتونم گفتنش رو نمیتونم نمیدونم

نمیدونی تو به خوابم که میای خواب من دیدنی میشه

نمیدونی تو به خوابم که میای خواب من دیدنی میشه

خواب من دیدنی میشه

دانلود آهنگ خواب از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید