آهنگ خونه از حسن شماعی زاده

آهنگ خونه از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم آتش روی خاکستر منتشر شد.

از اون روزی که تو برگردی خونه

میدونم خونمون گلخونه میشه

آهنگ خونه از حسن شماعی زاده

دوباره شاخه های این اقاقی

پر از برگ و پر از جوونه میشه

پر از برگ و پر از جوونه میشه

قناریهای خوش آواز دیروز

بازم چه چه زنون برات میخونن

تبسمهای شیرینت رو بازم

میدونم که روی لبات میشونن

بیا ای غنچه گلخونه من

الهی من به قربونت بگردم

بیا تا مثل شبنم دربدر شم

پی چاک گریبونت بگردم

بیا ای غنچه گلخونه من

الهی من به قربونت بگردم

بیا تا مثل شبنم دربدر شم

پی چاک گریبونت بگردم

از اون روزی که گفتی برمیگردی

دیگه من راحت و آروم نداشتم

حسودا دیدن این روزای آخر

که دیگه سر روی زانوم نذاشتم

که دیگه سر روی زانوم نذاشتم

پر از شور و هیاهو بودم اینجا

تو از دور این هیاهو رو شنیدی

دلم پر میکشید مثل پرستو

تو پرواز پرستو رو ندیدی

بیا ای غنچه گلخونه من

الهی من به قربونت بگردم

بیا تا مثل شبنم دربدر شم

پی چاک گریبونت بگردم

بیا ای غنچه گلخونه من

الهی من به قربونت بگردم

بیا تا مثل شبنم دربدر شم

پی چاک گریبونت بگردم

دانلود آهنگ خونه از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید