آهنگ دختر مردم از حسن شماعی زاده

آهنگ دختر مردم از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم حالا حالاها منتشر شد.

دختر مردم پکرم کرده

امسال از هر سال عاشق ترم کرده

آهنگ دختر مردم از حسن شماعی زاده

تو خودم مندم منو دوست داره یا نه

تو گوشش خوندم یا بگو آره یا نه، یا بگو آره یا نه

میدونه،بابا میدونه خود شیطون بلاش میدونه

که من کشتهٔ اون قد و با لا شم

میدونه،بابا میدونه اگه دلش بخواد میتونه

که اون مال منو من مال اون باشم

اتو خودم مندم منو دوست داره یا نه

دختر مردم پکرم کرده

تو گوشش خوندم یا بگو آره یا نه، یا بگو آره یا نه

مسال از هر سال عاشق ترم کرده

رفته و از خود بیخبرم کرده

وای نگو انگار دست بسرم کرده

توی موج غم شناورم کرده

نپرس از حالم که بدترم کرده

دختر مردم پکرم کرده

امسال از هر سال عاشق ترم کرده

تو خودم مندم منو دوست داره یا نه

تو گوشش خوندم یا بگو آره یا نه، یا بگو آره یا نه

میدونه،بابا میدونه خود شیطون بلاش میدونه

که من کشتهٔ اون قد و با لا شم

میدونه،بابا میدونه اگه دلش بخواد میتونه

که اون مال منو من مال اون باشم

اتو خودم مندم منو دوست داره یا نه

دختر مردم پکرم کرده

تو گوشش خوندم یا بگو آره یا نه، یا بگو آره یا نه

مسال از هر سال عاشق ترم کرده

رفته و از خود بیخبرم کرده

وای نگو انگار دست بسرم کرده

توی موج غم شناورم کرده

نپرس از حالم که بدترم کرده

دانلود آهنگ دختر مردم از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید