آهنگ درد دلامو بشنو از عارف

آهنگ درد دلامو بشنو از عارف که در قالب آلبوم امینه منتشر شد.

درد دلمو بشنو که حالمو بدونی

هیچ وقت اینو نخواستی که قدرمو بدونی

من آرزو می کردم که هم زبونت بشم

امید اینو داشتم که سایه بونت بشم

آهنگ درد دلامو بشنو از عارف

چه قدر که وقت بی وقت به یاد تو نشستم

فقط تو رو می دیدم تا چشامو می بستم

هیچ وقت باهام نموندی اما به پات نشستم

زخم زبون شنیدم ، غرورمو شکستم غرورمو شکستم

وقتی ازم دور بودی ، دنیای من سیاه بود

زنده بودم ولیکن زندگی ام تباه بود

درد دلم رو بشنو که حالمو بدونی

هیچ وقت اینو نخواستی که قدرمو بدونی

وقتی که بر می گشتی دلم برات می لرزید

برای من یه دنیا برگشتنت می ارزید

وقتی که بر می گشتی دلم برات می لرزید

برای من یه دنیا برگشتنت می ارزید

نموندی و نخواستی شادی برام بیاری

دستای آشناتو ، تو دست من بذاری

هیچ وقت باهام نموندی اما به پات نشستم

زخم زبون شنیدم ، غرورمو شکستم غرورمو شکستم

وقتی ازم دور بودی ، دنیای من سیاه بود

زنده بودم ولیکن زندگی ام تباه بود

درد دلمو رو بشنو که حالمو بدونی

هیچ وقت اینو نخواستی که قدرمو بدونی

وقتی که بر می گشتی دلم برات می لرزید

برای من یه دنیا برگشتنت می ارزید

وقتی که بر می گشتی دلم برات می لرزید

برای من یه دنیا برگشتنت می ارزید

نموندی و نخواستی شادی برام بیاری

دستای آشناتو ، تو دست من بذاری

هیچ وقت باهام نموندی اما به پات نشستم

زخم زبون شنیدم ، غرورمو شکستم غرورمو شکستم

وقتی ازم دور بودی ، دنیای من سیاه بود

زنده بودم ولیکن زندگی ام تباه بود

درد دلمو رو بشنو که حالمو بدونی

هیچ وقت اینو نخواستی که قدرمو بدونی

دانلود آهنگ درد دلامو بشنو از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید