آهنگ دروغه از احمد آزاد

https://persian-fa.ir/wp-content/uploads/2019/02/D8A7D8ADD985D8AF-D8A2D8B2D8A7D8AF-4-4.jpg

هر کی میگه عاشق و بیقرارتم دورغه

هر لحطه با گریه در انتطارتم دوروغه

هرکی میگه رفیقتم دوشمن جونه

نمونه محبتش ساقر خونه

هر کی میگه اسیر اون نگاهتم دوروغه

تو لحظه های خستگی پناهتم دوروغه

هر کی برای گریه شونه هاش پناه

رخش تو روز روشن دلش سیاه

رنج پیاپی نکش ای محربون

مست بغایع نوشو ای بیزبون

درد دل غم زده ات را بدون

دست ارادت من و با هم گزید

عطر کل یاس ندارد کسی

آخر قصه به کجا میرسی

هر کی میگه عاشق و بی قرارتم دورغه

هر لحطه با گریه در انتطارتم دوروغه

هرکی میگه رفیقتم دوشمن جونه

نمونه محبتش ساقر خونه

هر کی میگه اسیز اون نگاهتم دوروغه

تو لحظه های خستگی پناهتم دوروغه

هر کی برای گریه شونه هاش پناه

رخش تو روز روشن دلش سیاه

 

دانلود آهنگ دروغه از احمد آزاد : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید