آهنگ درویش قلندر از عارف

آهنگ درویش قلندر از عارف که در قالب آلبوم بازگشت منتشر شد.

درویش قلندر که به سر تاج گرفت

با تاج گدایی ز شهان باج گرفت

آهنگ درویش قلندر از عارف

دلامون شکسته یا علی

زبونامون بسته یا علی

چشمامون همه به راه تو

مردای خسته یا علی

بس که بلند شد دستمون

سوی خدای آسمون

نقش خدا رو دستامون

حالا نشسته یا علی

مدد کن یا علی و یا علی و یا علی

مدد کن یا علی و یا علی و یا علی

دانلود آهنگ درویش قلندر از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید