آهنگ دریاچه نور از عارف

خاطرت آید که آنشب

از جنگلها گذشتیم

آهنگ دریاچه نور از عارف

بر تن سبز درختان

یادگاری می نوشتیم

با من اندوه جدایی

نمیدانی چه ها کرد

نفرین به دست سرنوشت

تورا از من جدا کرد

بی تو بر روی لبانم

بوسه پژمرده گشته

بی تو از این زندگانی

قلبم آزرده گشته

بی تو ای دنیای شادی

دلم دریای درد است

چون کبوترهای غمگین

نگاهم مات و سرد است

ای دلت دریاچه نور

گر دلم را شکستی

خاطراتم را به یاد آر

هر جا بی من نشستی

دانلود آهنگ دریاچه نور از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید