آهنگ دلتنگم از داریوش

آهنگ دلتنگم از داریوش که در قالب آلبوم معجزه خاموش منتشر شد.

امروز چه دلتنگم امروز چه دلتنگم

مثل من که مثل من ، گم ترانه ، کمرنگم

مثل من که مثل من ، گم ترانه کمرنگم

امروز چه دلتنگم خاکستریم انگار

آهنگ دلتنگم از داریوش

هم خاطره ی زنبق ، یک لحظه پس از رگبار

امروز چه دلتنگم از جنس تکاپوی مصنوعیه فواره

بر حاشیه ی تکرار امروز چه دلتنگم  مبهوت و کبود و گس

بر حضور مجروحم ، چه فاخته ، چه کرکس

چه سرخه خیابان و چه قهوه ای کوچه

شکله سایه ی ابرم ، بودنی سیاه و بس

امروز چه دلتنگم امروز چه دلتنگم

مثل من که مثل من ، گم ترانه ، کمرنگم

مثل من که مثل من ، گم ترانه ، کمرنگم

بر مرکب چوبینم ، از کوچ نمی مانم

هم ساعته میدان چه بر دایره می رانم

بی حوصله ،بی رویا ، دریاچه ی اندوهم

تدفین جرگه و جنگل ، سوگواریه کوهم

آه ، ای منه جان خسته عصیان فروخفته

انفجاره پنهان و افسانه ی ناگفته

امروز که دلتنگم ، ناگهانه طغیان کن

شهر بهت و بهتان را به حادثه مهمان کن

امروز چه دلتنگم امروز چه دلتنگم

مثل من که مثل من ، گم ترانه ، کمرنگم

مثل من که مثل من ، گم ترانه ، کمرنگم

مثل من که مثل من ، گم ترانه ، کمرنگم

مثل من که مثل من ، گم ترانه ، کمرنگم

مثل من که مثل من ، گم ترانه ، کمرنگم

دانلود آهنگ دلتنگم از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید