آهنگ دوباره میسازمت وطن از داریوش (لایو)

آهنگ دوباره میسازمت وطن ( لایو ) از داریوش که در قالب آلبوم دوباره میسازمت وطن منتشر شد.

دوباره می سازمت وطن

اگر چه با خشت جان خویش

آهنگ دوباره میسازمت وطن از داریوش (لایو)

ستون به سقف تو میزنم

اگر چه با استخوان خویش

دوباره میبویماز تو گل

به میل نسل جوان تو

دوباره میشویم از تو خون

به سیل اشک روان خویش

اگر چه صد ساله مرده ام

بگور خود خواهم ایستاد

که برکنم قلب اهرمن

به نعره آنچنان خویش

اگر چه پیرم ولی هنوز

مجال تعلیم اگر بود

جوانی آغاز میکنم

کنار نوباوگان خویش

دانلود آهنگ دوباره میسازمت وطن (لایو) از داریوش :‌ دانلود

دیدگاه خود را بگذارید