آهنگ دوست ندارم از آرش

Related image

 

بابا چه کشکی بابا چه دوغی، میگی دوسِت دارم دروغی،

بابا چه حالی بابا چه حولی، اما بدون تو بدجور سوسولی،

لج درمیاری، کلاس میزاری، وفا نداری

دوسِت ندارم، دوسِت ندارم، دیگه میخوام بازی در بیارم،

حالا سربه سرت میزارم دیگه نپری دختر،

دوسِت ندارم، دوسِت ندارم، دیگه میخوام بازی در بیارم،

حالا سربه سرت میزارم دیگه نپری دختر،

یا با این میری، یا با اون میری، هرکی میاد شماره میگری،

اینو میکاری، اونو میکاری، سرخدا را هم کلاه میزاری،

لج درمیاری، کلاس میزاری، وفا نداری

دوسِت ندارم، دوسِت ندارم، دیگه میخوام بازی در بیارم،

حالا سربه سرت میزارم دیگه نپری دختر،

دوسِت ندارم، دوسِت ندارم، دیگه میخوام بازی در بیارم،

حالا سربه سرت میزارم دیگه نپری دختر،

دوسِت ندارم، دوسِت ندارم، دیگه میخوام بازی در بیارم،

حالا سربه سرت میزارم دیگه نپری دختر،

دوسِت ندارم، دوسِت ندارم، دیگه میخوام بازی در بیارم،

حالا سربه سرت میزارم دیگه نپری دختر،

دوسِت ندارم، دوسِت ندارم…

حالا سر به سرت میزارم…

دوسِت ندارم، دوست ندارم…

حالا سر به سرت میزارم…

دیگه نپری دختر….

 

 

دانلود آهنگ دوست ندارم از آرش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید