آهنگ دو پنجره از حسن شماعی زاده

آهنگ دو پنجره از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم آوازه خوان نه آواز منتشر شد.

توی یک دیوار سنگی دو تا پنجره اسیرن

دو تا خسته دو تا تنها یکیشون تو یکیشون من

آهنگ دو پنجره از حسن شماعی زاده

دیوار از سنگه سیاهه

سنگ سرد و سخت خارا

زده قفل بی صدایی

به لبای خسته ی ما

نمی تونیم که بجنبیم

زیر سنگینی دیوار

همه ی عشق من و تو

قصه هست قصه ی دیوار

همیشه فاصله بوده

بین دستای من و تو

با همین تلخی گذشته

شب و روزای من و تو

راه دوری بین ما نیست

اما باز اینم زیاده

تنها پیوند من و تو

دست مهربون باده

ما باید اسیر بمونیم

زنده هستیم تا اسیریم

واسه ما رهایی مرگه

تا رها بشیم می میریم

کاشکی این دیوار خراب شه

من و تو با هم بمیریم

توی یک دنیای دیگه

دستای همو بگیریم

شاید اونجا توی دل ها

درد بیزاری نباشه

میون پنجره هاشون

دیگه دیواری نباشه

دانلود آهنگ دو پنجره از حسن شماعی زاده : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید