آهنگ روز مبادا از داریوش

آهنگ روز مبادا از داریوش که در قالب آلبوم امان از منتشر شد.

پس پشت پنجره عادت مرگه باغ پاییزی ما مسلخ برگه

واژه پوسیده دل غزل گرفته جایی که شبنم گل خود تگرگه

آهنگ روز مبادا از داریوش

وقتی میر غضب خداوند زمینه وقتی هر شب زده ای ستاره چینه

از تو خوندن از تو سر رفتن و موندن عادت و حسرت دیرینه همینه

با تو رفتن تا ته خواب پریا با تو رقصیدن تا آخر صداها

چه شکوهی داره با تو با تو رفتن تا همیشه حتی تا روز مبادا

نور دیروز و هنوزم ای چراغ سایه سوزم

گر بگیر از شام بی ما تا ته روز مبادا

نور دیروز و هنوزم ای چراغ سایه سوزم

گر بگیر از شام بی ما تا ته روز مبادا

ای هوای تازه ی باغ معلق ای صمیمی مثل خواب دور زورق

همتی کن پای این طاق شکسته دل دلی کن ای صدای خوب بر حق

با تو رفتن تا ته خواب پریا با تو رقصیدن تا آخر صداها

چه شکوهی داره با تو با تو رفتن تا همیشه حتی تا روز مبادا

نور دیروز و هنوزم ای چراغ سایه سوزم

گر بگیر از شام بی ما تا ته روز مبادا

نور دیروز و هنوزم ای چراغ سایه سوزم

گر بگیر از شام بی ما تا ته روز مبادا

نور دیروز و هنوزم ای چراغ سایه سوزم

گر بگیر از شام بی ما تا ته روز مبادا

زخمه های هق هق تو مرهم من داغ لاله چون بناله شبنم من

دست و پایی کن تقلایی دوباره ای تو راه باز پر پیچ و خم من

با تو رفتن تا ته خواب پریا با تو رقصیدن تا آخر صداها

چه شکوهی داره با تو با تو رفتن تا همیشه حتی تا روز مبادا

دانلود آهنگ روز مبادا از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید