آهنگ ساز و آواز ۱ از محمدرضا شجریان

آهنگ ساز و آواز ۱ از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم اهنگ وفا (به همرای همایون) منتشر شد.

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

آهنگ ساز و آواز 1 از محمدرضا شجریان

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن

که قارون را زیان ها داد سودای زراندوزی

چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست

چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست

مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی

دانلود آهنگ ساز و آواز ۱ از محمدرضا شجریان : دانلود 

دیدگاه خود را بگذارید