آهنگ ساز و آواز ۲ از محمدرضا شجریان

آهنگ ساز و آواز ۲ از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم اهنگ وفا (به همرای همایون) منتشر شد.

خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی

چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی

آهنگ ساز و آواز 2 از محمدرضا شجریان

بشدی و دل ببردی و بهدست غم سپردی

شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی

تو جفای خود بکردی و نه من نمی توانم

که جفا کن، ولیکن نه تو لایق جفایی

چه کنند اگر تحمل نکنند زیر دستان

تو هر آن ستم که خواهی بکنی که پادشایی

دانلود آهنگ ساز و آواز ۲ از محمدرضا شجریان : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید