آهنگ سریا دل کورازن از اندی

بعد از گذشت سالها دیدم تو رو دوباره
انگار که دل از عشقت راهه فرار نداره

 

See the source image

دیدم هنوز نگاهت غرور چشم سارت
دستای مهربونت نیلوفر بهاره
سلام گرم وخوبت با خنده ای صمیمی
مثله یه عکس زیبا از آلبوم قدیمی
بوسه ای با محبت رو گونه هام گذاشتی
از التهاب قلبم انگار خبر نداشتی
خوندی تو در نگاهم نگفتمو نگفتی
با رفتن تو هر گز از قلب من نرفتی
دیدم که در چشم تو نشسته شوق دیدار
بر صورت قشنگت نگذشته روزی انگار
برق دو چشم نازت زیبا تر از همیشه
هنوز دلی که کوهه پیش تو مثله شیشه

 

 

دانلود آهنگ سریا دل کورازن از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید