آهنگ سپیده از اندی

سپیده عشق ای سپیده صلح

گل بهار عشقم با تو شکفته شد

Related image

با تو در راه زندگی

کتاب بسته عشق باز و خونده شد

وای که چه شیرین بود عشق و یگانگی

چقدر زود گذشت روزای عاشقی

دلمون پر شادی بود پر از مهر و وفا

تو با قلبی پاک دور از غم دنیا

قدر تو ندونستم قلبتو شکستم

سپیده منو ببخش میدونم بتو بدکردم

قدر تو ندونستم قلبتو شکستم

سپیده منو ببخش میدونم بتو بدکردم

از رفتن تو روزها می گذرد

عشق تو عزیز از یاد نمی رود

بوسیدن اون لبهای آتشین

افسوس که دگر تکرار نمی شود

وای که چه شیرین بود عشق و یگانگی

چقدر زود گذشت روزای عاشقی

دلمون پر شادی بود پر از مهر و وفا

تو با قلبی پاک دور از غم دنیا

قدر تو ندونستم قلبتو شکستم

سپیده منو ببخش میدونم بتو بدکردم

قدر تو ندونستم قلبتو شکستم

سپیده منو ببخش میدونم بتو بد کردم

قدر تو ندونستم قلبتو شکستم

سپیده منو ببخش میدونم بتو بد کردم

قدر تو ندونستم قلبتو شکستم

سپیده منو ببخش میدونم بتو بد کردم

دانلود آهنگ سپیده از اندی : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید