آهنگ شاید باید از داریوش

آهنگ شاید باید از داریوش که در قالب آلبوم امان از منتشر شد.

بگو کی بود تو رو به گریه انداخت

کی بود که از بغضت ترانه می ساخت

کی بود که بی وقفه تو رو نفهمید

کی بهتر از تو رنگها رو می شناخت

آهنگ شاید باید از داریوش

بگو کی بود رنگ صدات رو دزدید

کی بود کی بود ترانه هات رو دزدید

کی بود که از سایه ی تو می ترسید

از کوچه ها صدای پات رو دزدید

کی بود کی بود من نبودم من که دروغزن نبودم

شاید باید می پرسیدم پیش تر از این می فهمیدم

شاید باید می فهمیدم اسیر ناباوری ام

آفتابی شو آفتابی شو من یکی خاکستری ام

کی بود کی بود من نبودم من که دروغزن نبودم

شاید باید می پرسیدم پیش تر از این می فهمیدم

آفتابی شو آفتابی شو که سرد سرد سردمه

باید به جنگ من برم این آخرین نبردمه

من از توام من نه منم باید طلسم و بشکنم

باید به سیم عاشقی به سیم آخر بزنم

گریه نکن ای من من به وقت جنگ تن به تن

چیزی نمونده به سحر به ساعت تازه شدن

کی بود کی بود من نبودم من که دروغ زن نبودم

شاید باید می پرسیدم پیش تر از این می فهمیدم

آفتابی شو آفتابی شو که سرد سرد سردمه

باید به جنگ من برم این آخرین نبردمه

دانلود آهنگ شاید باید از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید