آهنگ شب شکن از داریوش

آهنگ شب شکن از داریوش که در قالب آلبوم آشفته بازار منتشر شد.

وقتی تو شب گم میشدم ستاره شب شکن نبود

میون این شب زده ها کسی به فکر من نبود

آهنگ شب شکن از داریوش

وقتی تو شب گم میشدم همخونه خواب گل میدید

همسایه از خوشه باد سبد سبد خنده میچید

آواز خون کوچه ها شعراشو از یاد برده بود

چراغا خوابیده بودن شعلشونو باد برده بود

آخ اگه شب شیشه ای بود پل به ستاره میزدم

شکست آیینه شب و نیزه خورشید می شدم

آخ اگه مرگ امون میداد دوباره باغ میشدم

تو رگ یخ بسته خاک نبض چراغ میشدم

وقتی تو شب گم میشدم ستاره شب شکن نبود

میون این شب زده ها کسی به فکر من نبود

آخ که تو اقیانوس شب سوختنم’ کسی ندید

تو برزخ بیداد شب کسی به دادم نرسید

وقتی تو شب گم میشدم دلم میخواست شعله بشم

رو سایه های یخ زده دست نوازش بکشم

دلم میخواست آشتی بدم تگرگ و با اقاقیا

خورشید مهربونی رو مهمون کنم تو خونه ها

آخ اگه مرگ امون میداد دوباره باغ میشدم

تو رگ یخ بسته خاک نبض چراغ میشدم

وقتی تو شب گم میشدم

دانلود آهنگ آشفته بازار از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید